Xuất bản thông tin

null Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Kiều

Sáng ngày 26/12/2022, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tháp Mười gồm: Đại tá Trần Văn Đoàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Dung -  Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi xã Mỹ Đông tiếp xúc cử tri xã Tân Kiều sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi xem video clip báo cáo kết quả Kỳ họp HĐND tỉnh và huyện, bà con cử tri thống nhất cao với những kết quả HĐND các cấp đã trình bày.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Kiều kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiều ý kiến xoay quanh các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, chính sách bảo hiểm y tế như việc khám bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế chất lượng thuốc chưa cao, tình hình An ninh trật tự xã hội, chính sách quản lý vốn các công trình nông thôn nhà nước và nhân dân cùng làm, đề nghị xem xét tăng chế độ cho chi đoàn, chi hội.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề ngoài thẩm quyền đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thanh Nam (Tân Kiều)