Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tiếp Đoàn công tác tỉnh Đăk Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tiếp Đoàn công tác tỉnh Đăk Nông

Ngày 24/12/2022, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông đến huyện Tháp Mười học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân và tham quan mô hình sản xuất trong dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười  và Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Phủ cùng các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Đoàn công tác của huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông đã đi tham quan thực tế mô hình canh tác lúa theo hướng bền vững của Hợp tác xã Thắng Lợi xã Mỹ Đông; trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện.

Đợt tham quan lần này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội đồng nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông và huyện Tháp Mười giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất, công tác huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó áp dụng vào thực tế, triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, giúp địa phương thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha