Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Ngày 23/12/2022, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổ chức tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tháp Mười Đinh Minh Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiệp đến dự.

Trong năm 2022, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở tham mưu Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy chế dân chủ được triển khai theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. 100% cơ quan và đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, cấp xã, thị trấn tiếp nhận 112 lượt người đến khiếu nại, phản ánh, được tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền. Vai trò chủ thể của người dân được mở rộng, công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn cấp xã đạt 99%, cấp huyện đạt trên 99%. Trong năm 2023, Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện dân chủ; tăng cường đối thoại và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Minh Dũng đánh giá quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua được thực hiện tốt, đặc biệt là về xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... Tuy nhiên, thành viên ban chỉ đạo cần quan tâm sâu sắc hơn, tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong các cơ quan hành chính; nghiêm túc triển khai thực hiện phương hướng năm 2023; nhân rộng các mô hình hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở; hoàn thiện hồ sơ hoạt động, minh chứng. Dịp này, những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Bt: Như Ý