Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Tháp Mười tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng ngày 30/12/2022, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lãnh đạo tốt công tác Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025; công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ và các chế độ chính sách cán bộ thực hiện, bảo đảm tính công khai, dân chủ kịp thời, đúng quy định. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ và tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đi vào chiều sâu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, Dân vận khéo”,“Dân vận chính quyềngắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo kịp thời.

Năm 2023, Huyện ủy Tháp đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy năm 2023. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai, quán triệt và cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ động triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, Huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.

Dịp này có nhiều tập thể Chi, Đảng bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 và giai đoạn 2017-2021 được khen biểu dương, khen thưởng và tặng cờ.  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Đinh Minh Dũng và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý vinh dự được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Dân vận”./.

BT:  Nguyễn Thu + Hình: Vũ Chiến