Xuất bản thông tin

null Ngày hội Giáo dục STEM cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngày hội Giáo dục STEM cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp

Ngày 04/01/2023, tại Trường Tiểu học Dương Văn Hòa – huyện Tháp Mười, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Giáo dục STEM cấp Tiểu học nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười và gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh tham dự.

Triển khai từ tháng 9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 10 trường Tiểu học thuộc 05 đơn vị gồm: thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười để thí điểm giáo dục STEM năm học 2022 – 2023. Trong thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã quan tâm đến công tác này, từ đó đã có nhiều sự thay đổi trong hoạt động dạy và học của các trường. Cụ thể, 10 trường được chọn thí điểm đã chọn được 71 chủ đề STEM, tổ chức 290 lượt triển khai với 631 tiết dạy và 115 lần sinh hoạt chuyên môn. Bên cạnh đó các trường đã triển khai 49 hoạt động trải nghiệm với 159 tiết.

Tại Ngày hội, cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh được tham gia dự giờ buổi dạy lớp 1, 2, 3, 5 và môn Tin học của Trường Tiểu học Dương Văn Hòa, huyện Tháp Mười; sinh hoạt chuyên môn, trao đổi và bài học STEM; trải nghiệm STEM từ các Câu lạc bộ. Qua đó, cán bộ quản lý, giáo viên đã trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hiện thí điểm giáo dục STEM, đồng thời đề ra những giải pháp có hiệu quả cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Dạy học theo giáo dục STEM không chỉ nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM mà còn nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh và học sinh. Với mỗi chủ đề, học sinh sẽ vận dụng kiến thức đã học để giải quyết cho vấn đề thực tế được đưa ra, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống và tạo ra những sản phẩm hữu ích, bước đầu làm quen với công nghệ, xây dựng học sinh Đồng Tháp hướng tới Tự tin – Tự lực – Biết phản biện – Gắn kết thực tiễn – Định hướng tương lai.

Bt: Hoàng Kha