Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các xã về phát triển ngành hàng sen

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các xã về phát triển ngành hàng sen

Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Phủ và các ngành liên quan vừa có buổi làm việc với Lãnh đạo 05 xã là Thạnh Lợi, Hưng Thạnh, Trường Xuân, Mỹ Hòa, Tân Kiều và đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt về phát triển ngành hàng sen.

Hiện tại, tổng diện tích trồng sen trong huyện trên 360ha, để thực hiện đạt kế hoạch phát triển ngành hàng sen của huyện đến năm 2025 là tổng diện tích trồng sen đạt 1.000ha, 05 xã đã xây dựng kế hoạch vận động nông dân có diện tích đất phù hợp trồng sen. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là tình trạng sen bị dịch bệnh, thiếu con giống và đầu ra. Đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt cũng thông tin về nhu cầu sen nguyên liệu của đơn vị và các điều kiện để liên kết thu mua sen của nông dân.

Ông Đinh Công Phủ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, tăng diện tích sen bền vững không chỉ thực hiện đạt kế hoạch phát triển ngành hàng sen của huyện mà còn góp phần thực hiện kế hoạch phát triển ngành hàng sen của Tỉnh. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân có những diện tích đất phù hợp chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen nhưng phải đảm bảo quy hoạch; thành lập THT để có thể liên kết đầu ra với các đơn vị; ngành chuyên môn liên kết với các đơn vị để tìm nơi cung cấp cây giống cho nông dân; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thực hiện mô hình trồng sen để có quy trình chuẩn hướng dẫn người nông dân; các hội, đoàn thể tranh thủ nguồn vốn để hỗ trợ nông dân.

Bt: Thúy Ly