Xuất bản thông tin

null Tháp Mười thực hiện thí điểm ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười thực hiện thí điểm ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Ngày 12 tháng 5 năm 2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Theo đó, đối tượng áp dụng là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Mức ký quỹ và mức cho vay để ký quỹ là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng. Thời hạn ký quỹ và thời hạn cho vay để ký quỹ tối đa là 5 năm 6 tháng. Lãi suất tiền gửi ký quỹ đối với khách hàng không vay vốn tại NHCSXH để ký quỹ bằng mức thông báo lãi suất huy động do Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp quy định trong từng thời kỳ, đối với khách hàng vay vốn để ký quỹ lãi suất tiền gửi bằng lãi suất tiền vay để ký quỹ. Qua đó cũng quy định, nếu người lao động bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc) hoặc người lao động ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn) và hết hạn cư trú thì số tiền ký quỹ được xử lý bằng cách thực hiện tất toán khoản tiền gửi ký quỹ và chuyển tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) vào ngân sách Nhà nước.

Đến ngày 27 tháng 5 năm 2020 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tháp Mười còn 11 lao động đi làm việc Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện ký quỹ với tổng số dư tiền gửi 1.000.000.000 (một tỷ đồng)./.

Đăng Khoa