Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 2, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 2, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Đinh Minh Dũng – Chủ tịch, Phó Bí thư Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường đã thực hiện đạt và vượt  8 chỉ tiêu, chưa đạt 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tham mưu cho huyện thực hiện đạt 12/12 xã nông thôn mới, hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới; Đảng bộ cũng thực hiện đạt nhiều kết quả như diện tích sản xuất lúa đạt gần 110%, chuyển đổi vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái gần 2.500ha; mở 34 lớp đào tạo nghề nông thôn; có 6 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP; thực hiện công tác CCHC đạt gần 98%.

Đại hội đã thảo luận, đề ra các chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới như: thực hiện các tiêu chí do Khối phụ trách có ít nhất 50% xã đạt nông thôn mới nâng cao, từ 2-3 xã đạt kiểu mẫu; diện tích liên kết tiêu thụ 20 ngàn ha; diện tích chuyển đổi sang vườn cây ăn trái 3.000ha; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn trên 98%; hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; Đồng chí Bùi Văn Sơn đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên./.

Nguyễn Thu - Lê Tính