Xuất bản thông tin

null Tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 27/5/2020 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã Mỹ Đông, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp cho Hội viên Hội nông dân trong huyện Tháp Mười, có 93 Hội viên tham gia. Đến dự có bà Phạm Thị Kim Nhung Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thạc sĩ Trần Nguyễn Trúc Giang phụ trách hướng dẫn.

Buổi tập huấn nông dân được thông tin một số các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn cách sắp sếp và vận chuyển nông sản, cách sử dụng an toàn điện và máy móc nông nghiệp, tiếp xúc sản xuất với môi trường tự nhiên và hóa chất.

Qua đó nông dân tham gia tập huấn đã có được nhiều kinh nghiệm, cũng như trao đổi những ý kiến thực tế để tìm hiểm thêm việc bảo vệ tài sản và sức khỏe của mình trong lao động sản xuất đặc biệt là sản xuất nông nghiệp./.

Ngọc Nhu