Xuất bản thông tin

null Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Lợi lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Lợi lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ xã Thạnh Lợi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch MTTQ huyện cùng lãnh đạo Ban Tổ chức chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 80 đại biểu đại điện cho 151 đảng viên trên địa bàn xã về dự.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Lợi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 4 đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển khá, hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong nhiệm kỳ đã thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp được trên 17.000ha. Công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm được quan tâm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, người dân trong xã đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã và nâng cao đời sống của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới, công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Trong Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thạnh Lợi đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm với 10 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện. Trong đó tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao; quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm đưa kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Nguyễn Thu - Hoàng Kha