Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Ban đại diện huyện) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện chủ trì. Ông Trần Đăng Nhiên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp và Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự.

Trong năm 2022, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách huyện đạt 142 tỷ 830 triệu đồng, tăng trên 65 tỷ đồng so với năm 2021, có 4.179 khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, hộ mới thoát nghèo. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 383 tỷ 260 triệu đồng, tăng hơn 58 tỷ đồng so với cuối năm 2021 với 12.518 khách hàng còn dư nợ. Qua đó đã hỗ trợ việc làm cho 1.120 lao động; có 144 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 395 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng mới, sửa chữa 1.679 công trình nước sạch và 1.411 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà theo Nghị định 100; cho 64 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo vay vốn làm ăn, với số tiền 7 tỷ 784 triệu đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 1,39% (giảm 0,44% so đầu năm 2022).

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như chất lượng hoạt động tín dụng các xã, thị trấn chưa thật sự ổn định, năm 2022, nợ quá hạn và nợ khoanh là 4.937 triệu đồng, tăng 534 triệu đồng so với cuối năm 2021.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Trần Đăng Nhiên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp và Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao kết quả hoạt động chính sách tín dụng huyện Tháp Mười trong năm 2022, đồng thời yêu cầu Ban đại diện huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, làm tốt công tác giải ngân hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân, hỗ trợ khởi nghiệp. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình tín dụng, đảm bảo cho vay đúng đồi tượng. Các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác cho vay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phương án sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin, động lực cho hộ nghèo nỗ lực vươn lên, làm tốt công tác phối hợp quản lý nguồn vốn, thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến