Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác thi hành dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác thi hành dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 13/01/2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự phát huy vai trò trung tâm, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương thực hiện công tác thi hành án đạt và vượt nhiều chỉ tiêu năm 2022 của Ngành giao; không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Trong năm, Cơ quan Thi hành án dân sự huyện đã thụ lý, giải quyết trên 2.355 việc, qua  xác minh có 1.556 việc có điều kiện giải quyết, đã thi hành xong là 1.328 việc, tăng 177 việc so với năm 2021; đạt tỉ lệ  trên 85%, vượt 3,85% so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao. Về tiền, thụ lý mới là 126 tỷ 559 triệu  đồng), tăng 81 tỷ 961 triệu đồng (tăng 183%) so với năm 2021. Kết quả xác minh, phân loại, có 120 tỷ 291 triệu đồng có điều kiện giải quyết, đã thi hành xong là 36 tỷ 984 triệu đồng, tăng 6 tỷ 478 triệu đồng (tăng 21,23%) so với năm 2021.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; Tham mưu cho UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác Thi hành án dân sự, chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn; việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương khi có phát sinh; Phát huy tốt vai trò trách nhiệm, năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án, nâng cao chất lượng thi hành án dân sự trên địa bàn; đề ra các giải pháp đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao trong năm 2023. Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án thuộc thẩm quyền.

Dịp này có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2022 được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

BT: Nguyễn Thu- Hình : Vũ Chiến