Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện uỷ thăm và chúc tết doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Huyện uỷ thăm và chúc tết doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ

Ngày 13/01/2023, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đến thăm, chúc mừng cơ sở y tế, doanh nghiệp, hội quán, đảng viên cao tuổi, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Thăm và chúc tết đảng viên cao tuổi, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ đang sinh sống tại huyện Tháp Mười, lãnh đạo Huyện uỷ ân cần thăm hỏi sức khỏe của từng đồng chí và mong muốn các đồng chí đảng viên cao tuổi, cán bộ hưu trí sống vui, sống khỏe, đón một cái Tết thật đầm ấm bên gia đình, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời tiếp tục có những đóng góp quý báu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện nhà trên mọi lĩnh vực.

Đến thăm Trung tâm Y tế huyện, An Tâm Hội quán, Công ty TNHH Chơn Chính,  Hội doanh nhân trẻ huyện Tháp Mười, lãnh đạo huyện thăm hỏi tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, đồng thời chúc các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả.

Bt: Như Ý