Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/01/2023 – 08/01/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 02/01/2023 – 08/01/2023

+ Giá cá tra nguyên liệu 28.000 – 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.483 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 37.000 - 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 43.000 - 44.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 48.000 - 50.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước),  Điêu hồng 38.500 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 31.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.893 đồng/trứng (giảm 67 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 54.444 đồng/kg (tăng 222 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.050 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.150 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với tuần trước).