Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 09/01/2023 – 15/01/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 09/01/2023 – 15/01/2023

Giá cá tra nguyên liệu 28.000 – 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.483 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước). Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 37.000 - 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 43.000 - 44.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng Ếch 53.000 - 55.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước),  Điêu hồng 38.500 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 31.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây tăng so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 30.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 85.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), nhãn có giá 21.500 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 19.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 29.000 đồng/kg (tăng 5.500 đồng/kg so với tuần trước), quýt hồng có giá 48.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 13.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 10.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 5.500 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 23.000 kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

 Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.600 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 17.700 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ớt 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), hành lá có giá 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.972 đồng/trứng (80 đồng/trứng so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.167 đồng/kg (giảm 1.278 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.250 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.200 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg so với tuần trước).