Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Khối Nhà Nước sinh hoạt định kỳ cuối năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng ủy Khối Nhà Nước sinh hoạt định kỳ cuối năm 2022

Ngày 19/01/2023, Đảng ủy Khối Nhà nước huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ tổng kết hoạt động năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ Khối Nhà nước hiện có 03 chi bộ hoạt động gắn liền các cơ quan hành chính nhà nước, có 40 đảng viên. Trong năm 2022, Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương công vụ, có ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từng đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao, có nhiều mô hình hay như: hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính; Cải cách hành chính từng bước được nâng cao; có nhiều hình thức mới tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định. Công tác thanh tra được tăng cường, nâng cao chất lượng. Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đúng quy định. Chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ ngày càng nâng cao. Các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2023, Đảng bộ Khối Nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai các kế hoạch năm 2023 và lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện đạt chỉ tiêu trên từng lĩnh vực ngành phụ trách, triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi số trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; tiếp tục chung tay thực hiện nhiệm vụ xây dựng nâng chất tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Dịp này các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Khối Nhà nước tặng giấy khen./.

Bt: Nguyễn Thu