Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 16/01/2023 – 22/01/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 16/01/2023 – 22/01/2023

Giá cá tra nguyên liệu 28.000 – 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.483 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 37.000 - 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 43.000 - 44.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 53.000 - 55.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước),  Điêu hồng 38.500 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 31.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\CATRA\ban ca tra 3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 50.000 đồng/kg (giảm 35.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 16.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 18.000 đồng/kg (giảm 3.500 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 20.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 25.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt hồng có giá 52.500 đồng/kg (tăng 4.500 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 10.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 10.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 6.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 22.000 kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần ổn định so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi (trái) có giá 8.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.600 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 17.700 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), riêng ớt 26.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 30.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.050 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.400 đồng/kg (tăng 200 đồng/kg so với tuần trước).