Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười làm việc về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười làm việc về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sáng ngày 07/02/2023, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý có buổi làm việc với ngành chuyên môn và các xã Mỹ An, Đốc Binh Kiều về kết quả thực hiện khép hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

Để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều phải duy trì và nâng chất đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong bộ tiêu mới giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo 02 xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều khẩn trương hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ minh chứng theo góp ý của các sở ngành tỉnh. Đặc biệt, lưu ý của tiêu chí số 17 về  Môi trường và an toàn thực phẩm cần chú trọng xây dựng cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung; Có ít nhất 01 (một) mô hình dòng sông không rác được duy trì thường xuyên, thu gom và xử lý rác thải theo quy định.

Đối với tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cần chú ý chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Đề nghị các ngành huyện chủ động hướng dẫn, kiểm tra 2 xã bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng theo các góp ý của sở ngành tỉnh theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu