Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện tổng kết công tác Hội năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện tổng kết công tác Hội năm 2022

Ngày 10/02/2023, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử (KH&KHLS) huyện Tháp Mười tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2022 và đề ra nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiệp đến dự.

Trong năm 2022 toàn huyện có 22 cơ sở hội trực thuộc huyện. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được chú trọng. Phối hợp nuôi trên 3.400 con heo đất với số tiền hơn 02 tỷ đồng; Vận động Quỹ Khuyến học các cấp được trên 05 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 2.400 suất học bổng và trên 24.700 phần quà cho học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Vận động học bổng từ các chương trình Gương sáng hiếu học, Tiếp sức đến trường… với tổng số tiền trên 360 triệu đồng…Hoạt động Cựu giáo chức, công tác Khoa học lịch sử trên địa bàn cũng được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Năm 2023, Hội KH&KHLS huyện tiếp tục tập trung củng cố công tác hội và nâng cao chất lượng hội viên; vận động hộ gia đình có con, cháu trong độ tuổi đi học “Xây dựng góc học tập”; đẩy mạnh vận động các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh sinh viên nghèo của địa phương; Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Cựu giáo chức, công tác Khoa học lịch sử.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện Tháp Mười ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội KH&KHLS huyện đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp hội cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào. Tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức Hội ở cơ sở. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội; trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số. Vận động xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức. Phối hợp với các ban ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, khuyến học khuyến tài...

Dịp này, Hội KH&KHLS huyện, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã Đốc Binh Kiều được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được biểu dương, khen thưởng.

Bt: Như Ý