Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp thường kỳ huyện đề ra nhiệm vụ tháng 02

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp thường kỳ huyện đề ra nhiệm vụ tháng 02

Ngày 13/02/2023, UBND huyện Tháp Mười họp thường kỳ đề ra nhiệm vụ tháng 02.

Trong cuộc họp, các ngành đã báo cáo tình hình hoạt động của từng ngành, phương hướng nhiệm vụ trong tháng 02 và giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý yêu cầu các ngành phải có kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để thực hiện hoàn thành các cam kết với huyện, Tỉnh; cần có thái độ điều hành và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; kiểm tra chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép; tiếp tục thực hiện 06 ngành hàng tái cơ cấu; tăng diện tích được cấp mã vùng trồng; triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tăng diện tích trồng sen; nhân rộng tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Bt + Hình: Thúy Ly