Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại thị trấn Mỹ An

Sáng ngày 15/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại thị trấn Mỹ An.

Thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện Tháp Mười năm 2023. Đảng ủy thị trấn Mỹ An đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trong tâm gồm: Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân gắn với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Tập trung thực hiện việc chuyển đổi số trên địa bàn. Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả; Phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Củng cố Ban bảo vệ Dân phố, các Chi, Tổ hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, sau khi các ban, ngành huyện đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thị trấn Mỹ An trong thời gian tới, đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đề nghị Đảng ủy thị trấn Mỹ An rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả, quan tâm xây dựng hình ảnh địa phương, rà soát nâng chất các tiêu chí đô thị văn minh, tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phát triển kinh tế đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thu gom rác bỏ đúng nơi quy định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các khóm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thị trấn Mỹ An ngày càng vững mạnh./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến