Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Mỹ Quí

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Mỹ Quí

Chiều ngày 16/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Mỹ Quí về triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023. Đảng ủy xã Mỹ Quí đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động trên các lĩnh. Trong đó tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trong tâm với 13 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực và đề ra  05 nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện trong năm 2023 gồm: Thực hiện mô hình xây dựng mã vùng trồng lúa tại HTX Phước Tiến, nhân rộng mô hình sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ; Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao; Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, trọng tâm là đổi mới lề lối làm việc, phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai thành lập mô hình mới, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ; Nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trật Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội.

Phát biểu tại buổi  làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đề nghị Đảng ủy xã Mỹ Quí quan tâm sâu sát công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chú trọng thực hiện nhiệm vụ đột phá trong xây dựng NTM nâng cao; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp tập trung phát triển cây lúa và cây ăn trái, các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, theo dõi, xử lý hồ sơ trực tuyến đúng thời gian quy định, không để trễ hẹn. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội./.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Hoàng Kha