Xuất bản thông tin

null Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thăm mô hình sản xuất xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thăm mô hình sản xuất xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều

Sáng ngày 17/02/ 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, Trần Thị Quý cùng lãnh đạo một số ngành huyện đã đến thăm mô hình sản xuất, trồng cây ăn trái ở xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều.

Đoàn đã đến thăm các mô hình trồng Sầu riêng của các hộ dân ở Mỹ An và Đốc Binh Kiều. Tùy vào điều kiện thực tế diện tích sản xuất đất của mỗi gia đình mà các hộ chuyển đổi trồng cây ăn trái từ 10 công đến 8ha. Hiện Sầu riêng tại các vườn đã trồng được từ 3 đến 4,5 năm, một số cây đang bắt đầu ra hoa và cho trái.

Tại nơi đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thăm hỏi tình hình sản xuất của các hộ dân, đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lưu ý các biện pháp kỹ thuật, sản xuất theo hướng an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm sạch để cung ứng tốt cho thị trường, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần xây dựng NTM nâng cao tại địa phương./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến