Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội về công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội về công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ngày 20/02/2023, Đoàn công tác của Huyện ủy Tháp Mười do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức Chính trị - Xã hội về công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Tại buổi làm việc, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2022. Theo đó, trong năm qua, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi yêu nước, các cuộc vận động. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và giữ vững; đoàn viên, hội viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, tích cực lao động sản xuất, chung sức xây dựng Nông thôn mới. Các đơn vị cũng trình bày một số khó khăn về công tác nhân sự, kết nạp đoàn viên, hội viên, các hoạt động phục vụ công tác chuyển đổi số...

Qua buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung bám sát, cụ thể hoá, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đa dạng các hình thức tuyên truyền theo chiều rộng và chiều sâu, đề cao vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới; có nhiều hình thức tuyên dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, duy trì và nâng chất các mô hình hiện có; tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ...

Bt: Như Ý