Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại xã Đốc Binh Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại xã Đốc Binh Kiều

Chiều ngày 20/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đốc Binh Kiều về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Từ Chương trình hành động và Kế hoạch năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện, Đảng ủy và UBND xã Đốc Binh Kiều đã cụ thể hóa thành Chương trình hành động và 34 Kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với 05 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và kết nạp đảng viên; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại; chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần, đồng thời phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội; tạo dựng hình ảnh địa phương. Bên cạnh đó, xã còn đề ra 02 nhiệm vụ đột phá là phấn đấu duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao tiến tới kiểu mẫu và tiếp tục thực hiện quy hoạch đầu tư phát triển đô thị loại V, giai đoạn 2021 – 2025. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Quý đề nghị Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh lại một số nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bổ sung chỉ tiêu và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, có phân công, kiểm tra, giám sát, đồng thời phát động người dân thực hiện nông thôn mới nâng cao, chú ý đến cảnh quan môi trường. Duy trì và hoàn thiện các ngành hàng chủ lực, xây dựng mã vùng trồng; đề ra các giải pháp thu đạt ngân sách, quan tâm đến chuyển đổi số, tăng cường thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bt: Hoàng Kha