Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi về triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi về triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đoàn công tác số 01 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy do ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi về triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ vào chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện, kế hoạch của UBND huyện và điều kiện, thế mạnh của địa phương, Đảng ủy xã Thạnh Lợi đề ra Chương trình hành động năm 2023, trong đó, đề ra 03 nhiệm vụ đột phá là xây dựng mã vùng trồng; có sản phẩm OCOP và tăng diện tích lúa sản xuất hữu cơ.

Trong buổi làm việc, thành viên của đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc xây dựng kế họach thực hiện nhiệm vụ của từng ngành; những hạn chế cần khắc phục và thế mạnh cần phát huy của địa phương.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao công tác cụ thể hóa chương trình hành động, thái độ, trách nhiệm, công tác triển khai tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Đồng thời, yêu cầu BCH Đảng bộ xã có kế hoạch khắc phục hạn chế, bổ sung, chỉnh sửa các kế hoạch theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; cải tiến phương pháp làm việc và nâng cao chất lượng các kỳ họp BCH Đảng bộ xã; nâng cao năng lực của cán bộ Đảng viên bằng nhiều hình thức; làm tốt công tác tư tưởng, chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức; tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới; có những giải pháp đột phá trong ngành hàng lúa gạo; rà soát, phát huy mô hình hiệu quả về cải cách hành chính.... để tạo ra diện mạo mới cho địa phương.

Bt + Hình: Thúy Ly