Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân huyện làm việc về xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Trường Xuân, Phú Điền, Mỹ Quí và Láng Biển

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban nhân dân huyện làm việc về xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Trường Xuân, Phú Điền, Mỹ Quí và Láng Biển

Sáng ngày 22/2/2023, Ủy ban nhân dân huyện làm việc về xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Trường Xuân, Phú Điền, Mỹ Quí và Láng Biển.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Tháp Mười, đến nay, xã Trường Xuân thực hiện đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xã Phú Điền, Mỹ Quí, Láng Biển đạt 11/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt như Giáo dục; Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin và Truyền thông; Thu nhập; Tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm; Chất lượng môi trường sống.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt và đề nghị huyện hỗ trợ, giải quyết khó khăn trong thực hiện Tiêu chí giao thông; hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí Môi trường... các ngành chuyên môn đóng góp các giải pháp thực hiện các tiêu chí theo lộ trình. Đối với các tiêu chí do huyện phụ trách, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát lại để có giải pháp thực hiện phù hợp, các xã phải chủ động thực hiện các tiêu chí nội lực do xã phụ trách, lưu ý mỗi tiêu chí đều có những tiêu chí nhỏ cần phải làm hồ sơ minh chứng đầy đủ, phân công lãnh đạo, cán bộ công chức phụ trách từng tiêu chí cụ thể, hàng tháng phải tổ chức họp báo về tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao để kịp thời giải quyết những khó khăn, để ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

Đối với cơ quan chuyên môn cử cán bộ theo sát các tiêu chí ngành phụ trách xuống cơ sở nhắc nhở thực hiện. Giao Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện rà soát lại quy hoạch thực hiện tiêu chí giao thông để có giải pháp, lộ trình đầu tư phù hợp. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với lãnh đạo xã Phú Điền tìm giải pháp thực hiện tiêu chí số 13, chỉ tiêu về xây dựng Hợp tác xã, những tiêu chí đã đưa ra bàn phải quyết tâm thực hiện, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao theo kế hoạch huyện đề ra./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến