Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận

UBND huyện Tháp Mười tổ chức thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận (lần 02). Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, thành viên UBND huyện và Lãnh đạo các xã Tân Kiều, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Mỹ Đông, thị trấn Mỹ An.

Dựa trên dự thảo Đồ án quy hoạch và sự đóng góp của Lãnh đạo Huyện ủy, thành viên UBND huyện, đơn vị tư vấn đã có những chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Đồ án quy hoạch thị trấn Mỹ An và các vùng phụ cận, giai đoạn 2023, tầm nhìn đến 2050. Theo Đồ án quy hoạch, quy mô thị trấn Mỹ An năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 6.050 ha, dân số khoảng 100.000 người; chiến lược chủ đạo là phát triển và tăng cường kinh tế xanh với lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp sinh thái thông minh, công nghiệp chế biến sạch và du lịch tâm linh, nghĩ dưỡng.

Trong buổi thông qua lần này, có nhiều ý kiến đóng góp, trong đó, nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, đề nghị đơn vị tư vấn quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung của Tỉnh, chú ý các tiêu chí chấm điểm hạ tầng để tiếp cận theo hướng đô thị cấp vùng, đẹp về kiến trúc, xây dựng và tầm nhìn dài hạn; bổ sung quy hoạch trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, văn hóa. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn, cần tạo điểm nhấn như quảng trường sen hồng, bảo tàng nông nghiệp; dụ lịch phải gắn với Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Gò Tháp và có các tuyến giao thông để phát triển du lịch.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý đề nghị đơn vị tư vấn ghi nhận ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ dự kiến.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha