Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Láng Biển

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Láng Biển

Sáng ngày 23/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Láng Biển.

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện Tháp Mười năm 2023. Đảng ủy xã Láng Biển đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động cho phù hợp với địa phương. Trong đó tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm gồm Lãnh đạo tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững. Phối hợp tốt với các ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Đề án cá sặc rằn trong các hạng mục xây dựng hạ tầng vùng nuôi và triển khai mô hình nuôi cá an toàn gắn với liên kết chuỗi. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, kéo giảm tệ nạn xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường vai trò của các Tổ nhân dân tự quản, phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại buổi làm việc, sau khi các ban, ngành huyện đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của xã Láng Biển trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đề nghị Đảng ủy xã Láng Biển rà soát lại các văn bản, bổ sung nội dung cho phù hợp. Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, quan tâm phát triển ngành hàng cá Sặc rằn, duy trì sản phẩm OCOP. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phấn đấu xây dựng đạt xã NTM nâng cao./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến