Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Phú Điền

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Phú Điền

Chiều ngày 22/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn làm việc Đảng ủy xã Phú Điền về triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023. Đảng ủy xã Phú Điền đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động trên các lĩnh phù hợp với địa phương. Trong đó tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trong tâm gồm Lãnh đạo tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung thực hiện đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững; quản lý tốt về quy hoạch và trật tự xây dựng, chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, mở rộng liên kết và thành lập Hợp tác xã tiêu thụ nông sản. Chuyển đổi số trên địa bàn; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Lãnh đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Phú Điền; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Phú Điền cũng đề ra  nhiệm vụ đột phá là xây dựng xã Phú Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đề nghị Đảng ủy xã Phú Điền tập trung xây dựng NTM nâng cao.Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, làm tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là quản lý trên lĩnh vực xây dựng. Về công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội./.

BT: Nguyễn Thu