Xuất bản thông tin

null Làm việc về phát triển vùng nguyên liệu sen

Trang chủ Tin tức

Làm việc về phát triển vùng nguyên liệu sen

Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Đinh Công Phủ vừa có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về phát triển vùng nguyên liệu sen tại huyện Tháp Mười. Cùng tham dự có đại diện Sở Công Thương, Hội ngành sen Đồng Tháp, ngành chuyên môn huyện Tháp Mười, Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt và UBND xã Trường Xuân, Hưng Thạnh.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin đến huyện Tháp Mười về kế hoạch phát triển ngành hàng sen của tỉnh đến năm 2025. Qua trao đổi, huyện Tháp Mười chọn thực hiện Mô hình chuyển đổi sang hữu cơ, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ 4.0 gắn với liên kết tiêu thụ và du lịch trải nghiệm tại Tổ Hơp tác sen Hưng Thạnh với quy mô 20ha và Mô hình canh tác sen (chuyên canh sen, sen –  cá, sen – lúa) chuyển đổi sang hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ và du lịch trải nghiệm tại Điểm du lịch sinh thái Thuận Hiếu, xã Trường Xuân với quy mô 20ha. Ngoài ra, huyện thống nhất triển khai Mô hình trồng sen chậu, Mô hình trồng sen củ 02ha và Mô hình cải tạo đất hữu cơ với 01ha để trồng sen. Khi thực hiện mô hình, nông dân sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện, tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ liên kết tiêu thụ cho các sản phẩm.

Để triển khai đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị lãnh đạo huyện Tháp Mười thành lập Ban điều hành thực hiện các mô hình phát triển vùng nguyên liệu sen, tuyên tuyền, phổ biến nội dung thực hiện, các chính sách để nông dân dân đăng ký tham gia. Sau buổi làm việc. Đoàn cũng đến khảo sát thực tế các địa điểm thực hiện mô hình.

Bt: Hoàng Kha