Xuất bản thông tin

null Làm việc với Đảng ủy xã Trường Xuân về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Làm việc với Đảng ủy xã Trường Xuân về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 23/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Trường Xuân về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, Đảng ủy xã Trường Xuân chủ động xây dựng và ban hành Chương trình hành động, trong đó xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm và 24 chỉ tiêu chủ yếu. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các Chi bộ trực thuộc, trọng tâm là các Chi bộ ấp; Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị; Nâng chất các tiêu chí đô thị loại V trung tâm xã Trường Xuân theo tiêu chí thị trấn; Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; Phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ngoài các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tại buổi làm việc Đảng ủy xã Trường Xuân cũng kiến nghị đến Đoàn công tác quan tâm, hỗ trợ về hệ thống nước sạch tại 15 tuyến dân cư và 05 tuyến điện an toàn.

Trên cơ sở các văn bản đã ban hành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý đề nghị Đảng ủy xã Trường Xuân cần rà soát, bổ sung các nội dung cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng việc đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, triển khai cho đảng viên viết cam kết Chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quan tâm công tác phát triển đảng. Tập trung quyết liệt xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu như: vùng nguyên liệu, sản xuất sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, liên kết tiêu thụ. Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép. Đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng và các tệ nạn xã hội.

Bt: Hoàng Kha