Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

Ngày 28/02/2023, Hội đồng Xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022.

Sau khi vượt qua vòng 01 về điều kiện dự tuyển, 84 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 02 thực hành môn nghiệp vụ chuyên ngành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tại buổi khai mạc, các thí sinh nghe phổ biến nội quy, quy chế thi, xem số báo danh, địa điểm thi. Sau khai mạc, các thi sính sẽ thực hành thi tuyển các nội dung theo yêu cầu.

Việc xét tuyển viên chức nhằm chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào giảng dạy, hỗ trợ, phục vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện.         

Bt: Như Ý, Hình: Hoàng Kha