Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động năm 2023 tại Đảng ủy Khối Kinh tế và Kế hoạch

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động năm 2023 tại Đảng ủy Khối Kinh tế và Kế hoạch

Chiều ngày 28/02/2023, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với  Đảng ủy Khối Kinh tế và Kế hoạch về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023 Đảng ủy Khối Kinh tế và Kế hoạch đã chủ động xây dựng các Chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023 phù hợp với từng ngành. Trong đó, tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm gồm Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện; Tập trung công tác quy hoạch phát triển đô thị; Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Kiều; Cụm Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Trường Xuân. Thực hiện sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối Kinh tế và Kế hoạch, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đề nghị Đảng ủy Đảng ủy Khối Kinh tế và Kế hoạch bổ sung một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm quán triệt việc học tập Nghị quyết, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ Đảng viên, tăng cường công tác tự phê bình. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình 4 tốt, phát động chương trình thi đua của Đảng ủy đối với 03 chi bộ trực thuộc, làm cơ sở xét thi đua cuối năm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá về giải ngân đầu tư công; Hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp. Làm tốt công tác thu ngân sách, quy hoạch phát triển đô thị. Tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh và huyện.

BT: Nguyễn Thu