Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao tỉnh thẩm định, phúc tra xã Mỹ An, Đốc Binh Kiều đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao tỉnh thẩm định, phúc tra xã Mỹ An, Đốc Binh Kiều đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022

Chiều ngày 01/03/2023, Đoàn Thẩm tra NTM nâng cao của tỉnh do Ông Ngô Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh làm trưởng đoàn có buổi thẩm định 02 xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều huyện Tháp Mười đạt xã NTM nâng cao năm 2022.

Theo báo cáo, đến nay, 02 xã Mỹ An và Đốc Binh Kiều đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, 02 xã luôn tiên phong đi đầu trong việc vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mã vùng trồng, sản phẩm OCOP, xây dựng xã hội số và đảm bảo an ninh trật tự; thu nhập bình quân đầu người 02 xã đạt trên 64 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã Mỹ An chỉ còn 2,23%, Đốc Binh Kiều còn 2,43%; có từ 21 đến trên 25% nguồn vốn xây dựng NTM nâng cao do Nhân dân đóng góp; qua khảo sát, gần 100% người dân của 02 xã hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao.

Sau khi kiểm tra hồ sơ minh chứng và đi khảo sát thực tế, các thành viên đoàn đã thống nhất đánh giá 02 Mỹ An và Đốc Binh Kiều cơ bản đạt 100% tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị thẩm định NTM nâng cao, ông Ngô Thanh Hùng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân 02 xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Đồng thời đề nghị 02 Mỹ An và Đốc Binh Kiều khắc phục các nội dung mà các sở, ngành góp ý, bổ sung, điều chỉnh báo cáo, số liệu, sớm hoàn thiện các hồ sơ để đề nghị tỉnh ra quyết định công nhận 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

 Bt + Hình: Thúy Ly