Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Khối Văn hóa và Xã hội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Khối Văn hóa và Xã hội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 03/3/2023, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy Khối Văn hóa và Xã hội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Khối Văn hóa và Xã hội đã chủ động cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của UBND huyện năm 2023 phù hợp với nhiệm vụ của Khối. Trong đó, tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong Khối. Tập trung thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực. Lãnh đạo các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thực hiện đạt chỉ tiêu các nhiệm vụ của từng ngành theo kế hoạch đề ra trong năm 2023, nhất là các nhiệm vụ đã cam kết với UBND huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đề nghị Đảng ủy Đảng ủy Khối Văn hóa và Xã hội bổ sung giải pháp xây dựng Đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt, thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, triển khai mô hình học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung thực hiện chuyển đổi số, phương thức số trên các lĩnh vực, thống kê chỉ tiêu số trong cộng đồng. Tăng cường công tác xây dựng hình ảnh địa phương, phát triển du lịch đặc thù của huyện. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài để nâng cao thu nhập, làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra ATVSTP nhất là trong trường học, thực hiện chỉ tiêu số trong lĩnh vực y tề. Tiếp tục thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của huyện trong thời gian tới./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha