Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đẩy mạnh thi đua chuyên đề trên các lĩnh vực

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đẩy mạnh thi đua chuyên đề trên các lĩnh vực

Đẩy mạnh thi đua chuyên đề trên các lĩnh vực cải cách hành chính, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Thu ngân sách Nhà nước, xây dựng nông thôn mới Nâng cao... Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Quý trong cuộc họp thường kỳ tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/ 2023 vào sáng ngày 8/3/2023.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện còn yêu cầu các ngành, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cam kết với UBND huyện, rà lại quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Giao cho Văn phòng điều phối Xây dựng NTM huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao, các ngành hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và kiểu mẫu do ngành phụ trách. Chú ý xây dựng sản phẩm OCOP 4 sao, tập trung thực hiện các ngành hàng chủ lực trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu, mã vùng trồng, liên kết tiêu thụ sản phẩm....Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Đôn đốc, kiểm tra các công trình do xã phụ trách, chuẩn bị danh mục đầu tư năm 2024. Quan tâm phối hợp các sở ngành tỉnh triển khai các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn. Đối với lĩnh vực Văn hóa – xã hội cần tập trung triển khai các chính sách mới, có giải pháp thực hiện tốt công tác đưa người đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tham mưu cho UBND huyện làm tốt công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực và xây dựng hình ảnh địa phương.

Về ANTT cần làm tốt việc rà soát địa bàn, đối tượng nắm vững các trường hợp cụ thể, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, làm tốt công tác quản lý tôn giáo, phát huy trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện quản lý về trật tự xây dựng, không để phát sinh mới các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn./.

BT: Nguyễn Thu