Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngày 07/3/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tháp Mười tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Năm 2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tháp Mười và các xã thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Công tác cho thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, bình nghị, xét duyệt, khám sức khỏe và trao quyết định gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Trong năm 2023 huyện Tháp Mười được tỉnh giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị trong quân đội là 103 thanh niên, huyện đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu.          

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tháp Mười đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, làm tốt các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ; quan tâm thưc hiện các chính sách hậu phương quân đội. Đối với quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo, hướng dẫn đăng ký vào ngạch dự bị động viên, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ kinh phí, vốn làm ăn giúp quân nhân ổn định cuộc sống.

Dịp này có nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân năm 2023 được Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

BT: NGUYỄN THU