Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội Đại biểu đảng bộ xã Trường Xuân lần XI nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội Đại biểu đảng bộ xã Trường Xuân lần XI nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 01/06/2020 Đảng bộ xã Trường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện và 88 đại biểu đại diện cho 265 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 20150-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã, Đảng bộ xã Trường Xuân đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng chợ trung tâm xã Trường Xuân và giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng NTM. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo định hướng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất. Các hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Tổng diện tích liên kết hàng năm đạt trên 3.700ha. Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Lĩnh văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Công tác tự phê bình và phê bình, phân tích chất lượng chi bộ, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được quan tâm thực hiện đúng quy trình. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 27 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 265 đồng chí. Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Trường Xuân đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm với 11 chỉ tiêu chủ yếu là Tập trung xây dựng xã Trường Xuân đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu; Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và nhu cầu thị trường. Phát triển mạnh kinh tế tập thể. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, phấn đấu xây dựng đô thị Trường Xuân theo các tiêu chí đô thị loại IV. Tập trung công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập người dân. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, với các tiêu chủ yếu như: Hàng năm có từ 70% diện tích sản xuất có liên kết tiêu thụ; Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Hàng năm 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ xã đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới đề ra đến năm 2025.

Sau khi thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị Đảng bộ xã đến năm 2025. Đại hội đã tiến hành Bầu Ban chấp hành đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Lấy ý kiến nhân sự bầu Bí thư Đảng ủy xã khóa 11, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Đồng chí Ngô Thanh Liêm tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nguyễn Thu - ĐTT