Xuất bản thông tin

null Báo cáo Thời sự quý II/ 2020 cho đảng viên ngành huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Báo cáo Thời sự quý II/ 2020 cho đảng viên ngành huyện

Ngày 28/5/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo thời sự Quý 2 năm 2020 cho đảng viên ngành huyện.

Tại Hội nghị, đảng viên được nghe báo cáo về chủ đề Biển đảo Việt Nam như Những cơ sở pháp lý khẳng định 2 quần đảo Trường sa và Hoàng sa là của Việt Nam. Tìm hiểu về các vùng biển của Việt Nam. Quá trình tranh chấp của các nước đối với chủ quyền 2 quần đảo Trường sa và Hoàng sa của Việt Nam. Nhiệm vụ, giải pháp, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội nghị nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ngành huyện về Biển đảo Việt Nam. Phải xác định rõ,tranh chấp chủ quyền biển, đảo là vấn đề lâu dài, phức tạp, phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Yêu nước, bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ khi tổ quốc cần. Cảnh giác với những thông tin xấu, nhất là trên internet và mạng xã hội./.

Nguyễn Thu - ĐTT