Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Nghị quyết số 28 của Trung ương

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Nghị quyết số 28 của Trung ương

Sáng ngày 14/3/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười tiếp và làm việc với Tổ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về triển khai thực hiện Nghị quyêt số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Qua 05 năm tích cực triển khai Nghị quyết số 28 của TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Tháp Mười được nâng lên. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng chặt chẽ. Số thu và số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Cụ thể năm 2018 huyện Tháp Mười có 6.864 người tham gia BHXH đến năm 2022 tăng lên 11.991 người đạt 17.82% lực lượng lao động trong độ tuổi; việc cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia được triển khai thực hiện kịp thời; giải quyết và chi trả các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, chi đúng, chi đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được hiện đại hóa vào quản lý, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, lao động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được cải thiện, mức độ hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ, thủ tục thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên, góp phần đưa chính sách BHXH ngày càng lan tỏa trong cuộc sống với diện bao phủ được mở rộng và tạo động lực tốt hơn trong việc hoàn thiện chính sách an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao kết quả qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Trung ương tại huyện Tháp Mười, ghi nhận cách làm hay của huyện trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết 28 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp so với Nghị quyết số 28, tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến nợ đọng kéo dài còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Tổ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp để nghị huyện Tháp Mười tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 28 về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xem đây là hai chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của huyện, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha