Xuất bản thông tin

null Thanh niên Tháp Mười - Sôi động các hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số

Trang chủ Tin tức

Thanh niên Tháp Mười - Sôi động các hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số

Trong tháng 02 năm 2023, Thanh niên Tháp Mười đã tổ chức một loạt hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông minh của người dân.

Thanh niên Tháp Mười đã triển khai và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh như sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng sổ bảo hiểm điện tử VSSID, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, trang Web cổng dịch vụ công, các ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Với những hoạt động trên, Thanh niên Tháp Mười mong muốn đem lại cho người dân sự tiện lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thanh niên tham gia và góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Tháp Mười