Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện uỷ làm việc về thành lập Hợp tác xã tại Thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Huyện uỷ làm việc về thành lập Hợp tác xã tại Thị trấn Mỹ An

Ngày 14/3/2023, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh cùng lãnh đạo một số ban, ngành huyện đến làm việc với Đảng uỷ, UBND thị trấn Mỹ An và Ban chủ nhiệm Hội quán để trao đổi, định hướng một số nội dung nhằm tiến tới thành lập Hợp tác xã (HTX) Đa dịch vụ An Phát trên nền tảng Hội quán.

Đến nay, hợp tác xã đã vận động được 44 thành viên tham gia với 155 cổ phần. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, HTX sẽ kinh doanh các loại hình dịch vụ như: phân hữu cơ; phun phân, thuốc; vệ sinh, dọn dẹp nhà; văn phòng phẩm, nước uống...Tại buổi làm việc, các ban, ngành huyện và đại diện HTX bàn bạc, trao đổi những vấn đề liên quan đến các bước tiến tới thành lập HTX.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị ngành chuyên môn, Đảng uỷ, UBND Thị trấn phối hợp chặt chẽ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tiến tới thành lập HTX. Trong đó lưu ý về nhân sự bộ máy quản lý, điều hành; dự thảo điều lệ; tài chính; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh thực tế; thành lập trang fanpage để giới thiệu dịch vụ rộng rãi...nhằm giúp HTX đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, quy mô và thuận lợi hơn.

Bt: Như Ý