Xuất bản thông tin

null Giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác triển khai chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác triển khai chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Tháp Mười

Sáng ngày 16/3/2023, Đoàn giám sát Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác triển khai chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với huyện Tháp Mười, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiệp đã tiếp Đoàn.

Theo kết quả rà soát cuối năm 2022 huyện Tháp Mười có 488 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,39% và 743 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,12%, huyện đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, nhà ở, y tế cho hộ nghèo trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và chăm sóc sức khỏe. Cụ thể trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 35 hộ nghèo, 64 hộ cần nghèo, 671 hộ mới thoát nghèo và 592 hộ vay giải quyết việc làm vay với tổng số tiền trên 54 tỷ 115 triệu đồng để chăn nuôi, sản xuất, mua bán, kinh doanh phát triển kinh tế. Ngoài ra, còn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trượng, đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài với tổng số tiền trên 54 tỷ 462 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 112 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá 7 tỷ 583 triệu đồng.

Qua giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện và đi khảo sát thực tế 10 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Mỹ Hòa. Đoàn Giám sát tỉnh đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo của huyện được thực hiện đúng quy trình. Ông Huỳnh Duy Khương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Tháp Mười tiếp tục thực hiện tốt các bước quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về y tế, quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến