Xuất bản thông tin

null Tân Kiều – Đội hình chuyển đổi số ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số

Trang chủ Tin tức

Tân Kiều – Đội hình chuyển đổi số ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số

Ngày 17/03/2023, tại xã Tân Kiều, Đội hình chuyển đổi số số phối hợp với Công an huyện Tháp Mười, Viettel Tháp Mười ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, cài VNeID.

Đoàn đến từng hộ dân hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản thanh toán điện tử, hướng tới sử dụng nền tảng số, cài VNeID; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động góp phần đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân, thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, trở thành tác nhân thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thanh Nam(Tân Kiều)