Xuất bản thông tin

null Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại xã Trường Xuân và Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại xã Trường Xuân và Hưng Thạnh

Sáng ngày 21/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - Trần Thị Quý cùng các ngành chuyên môn đến thăm và làm việc với Hợp tác xã Trường Phát xã Trường Xuân và Tổ hợp tác Sen xã Hưng Thạnh.

Đến thăm Hợp tác xã Trường Phát xã Trường Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới. Hiện tại Hợp tác xã Trường Phát có tổng diện tích sản xuất lúa là 450 ha, đang thực hiện các dịch vụ như Tưới tiêu, cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào, liên kết sản xuất với doanh nghiệp và thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích 45 ha để làm nguyên liệu sản xuất gạo an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tham quan thực tế mô hình sản xuất lúa hữu cơ của Hợp tác xã và mong muốn hợp tác xã tiếp tục quan tâm phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với doanh nghiệp, mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ hướng tới sản xuất gạo an toàn, xây dựng mã vùng trồng, đăng ký sản phẩm OCOP, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận cho xã viên, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Đến thăm Tổ hợp tác Sen xã Hưng Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trần Thị Quý đã ghi nhận những khó khăn của Tổ hợp tác xã trong sản xuất và liên kết thiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, do thời gian gần đây nhiều diện tích sen bị bệnh thối ngó làm giảm năng suất, có 4 hộ đã chuyển sang trồng lúa với diện tích 8ha. Chủ tịch UBND huyện cũng động viên các thành viên hợp tác xã cố gắng duy trì, mở rộng diện tích Sen, có phương án sản xuất xen canh Lúa – Sen để hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp tục duy trình mô hình sản xuất Sen kết hợp với du lịch sinh thái để tăng thu nhập cho gia đình. Tổ Hợp tác cần có buổi làm việc với doanh nghiệp để bàn lại phương án sản xuất, thu mua sản phẩm, thống nhất giá cả và các điều khoản hợp đồng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân, trên tinh thần hợp tác hai bên đều có lợi để việc liên kết sản xuất và tiêu thụ Sen được bền vững./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến