Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện ủy gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Tháp Mười

Ngày 22/3/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với cán bộ, đoàn viên thanh niên. Hội nghị được trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã nêu lên những vấn đề gặp phải trong công tác Đoàn hiện nay về vận động người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ các đội hình chuyển đổi số; phát triển đảng trong đội ngũ giáo viên; hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên; tạo dựng hình ảnh địa phương, phát triển du lịch; khắc phục tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong môi trường học đường; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ môi trường…

Sau khi nghe những kiến nghị của đoàn viên, thanh niên, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong việc tiên phong trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong chuyển đổi số. Huyện đang tranh thủ các nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, mong muốn lực lượng thanh niên tiếp tục tiên phong đi đầu trong các hoạt động, nhất là chuyển đổi số; nhân rộng các tổ công nghệ số cộng đồng. Lãnh đạo huyện cũng kỳ vọng đoàn viên thanh niên cần chủ động, tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, nghiên cứu trau dồi kiến thức, nhất là về công nghệ thông tin để tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Về khởi nghiệp, thanh niên cần quan tâm tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp; các ngành tích cực phối hợp, tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự lập nghiệp, nêu cao vai trò và trách nhiệm của công dân trẻ trong xây dựng quê hương. Các cấp ủy đảng, chính quyền tạo thêm công cụ và điều kiện tối thiểu để thanh niên thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện Đoàn trong triển khai phong trào cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động. Bên cạnh đó, thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chia sẻ góc nhìn trong quá trình hoạt động, mạnh dạng hiến kế, đề xuất giải pháp dưới góc nhìn thanh niên để các ngành điều chỉnh chọn lọc áp dụng vào thực tiễn.

Buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện là dịp để các bạn trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thể hiện chính kiến, quan điểm, suy nghĩ của mình về những vấn đề liên quan đến đoàn viên, thanh niên. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa trong lãnh, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Dịp này, Huyện Đoàn cũng tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ năm 2023.

Bt: Như Ý