Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 06/02/2023 – 12/02/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 06/02/2023 – 12/02/2023

+ Giá cá tra nguyên liệu 28.000 – 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.483 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 37.000 - 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 43.000 - 44.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 53.000 - 55.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 38.500 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 31.000 - 34.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.788 đồng/trứng (giảm 196 đồng/kg so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 55.111 đồng/kg (giảm 778 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 29.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 68.000 đồng/kg (giảm 7.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 18.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 13.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 18.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 19.500 đồng/kg (giảm 2.500 đồng/kg so với tuần trước), quýt hồng có giá 42.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), chanh có giá 17.500 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), ổi có giá 4.500 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 22.000 kg (ổn định so với tuần trước).