Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/02/2023 – 19/02/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 13/02/2023 – 19/02/2023

Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 77.500 đồng/kg (tăng 9.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 22.500 đồng/kg (tăng 4.500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 18.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 18.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), quýt đường có giá 18.500 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), quýt hồng có giá 40.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 17.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 5.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 24.000 kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước).

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\NUOI TOM\ban tom 3.jpg

Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 7.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 21.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), củ cải có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 10.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước), ớt 30.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 20.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.050 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.500 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước).

Giá cá tra nguyên liệu 29.000 – 30.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.990 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

Giá một số loài thủy sản khác biến động so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 57.000 - 57.900 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 44.000 - 45.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), Ếch 56.000 - 58.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 39.000 – 40.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), cá rô 28.000 - 29.000 đồng/kg (giảm 3.000 – 5.000 đồng/kg so với tuần trước).

Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.720 đồng/trứng (giảm 68 đồng/kg so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 53.417 đồng/kg (giảm 1.694 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái./.