Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/02/2023 – 26/02/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 20/02/2023 – 26/02/2023

+ Giá cá tra nguyên liệu 30.000 – 31.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.990 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác ổn định so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 57.000 - 57.900 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Lóc nuôi 44.000 - 45.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 56.000 - 58.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 120.000 - 130.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá Điêu hồng 39.000 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 28.000 - 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\677. BC-SNN (tu ngay 20-2 den ngay 26-2)\hinh 3.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

- Tình hình tiêu thụ: Giá bán trứng vịt bình quân khoảng 2.760 đồng/trứng (tăng 40 đồng/kg so với tuần trước). Giá heo hơi bình quân 52.833 đồng/kg (giảm 583 đồng/kg so với tuần trước), hình thức tiêu thụ chủ yếu qua thương lái.

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 31.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 85.000 đồng/kg (tăng 7.500 đồng/kg so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 26.000 đồng/kg (tăng 3.500 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 18.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cam soàn có giá 17.250 đồng/kg (giảm 1.250 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 20.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 14.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 5.500 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 24.000 kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.500 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai môn có giá 21.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 16.500 đồng/kg (tăng 6.500 đồng/kg so với tuần trước), ớt 24.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 20.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.050 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.250 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với tuần trước).